Værktøjer

I Stein-Becks tilbud om udvikling af ledere og medarbejdere indgår følgende elementer / værktøjer:

Personprofiltest:
En personprofiltest består af et spørgeskema, som udfyldes via nettet og giver et billede af personens egen vurdering af evner og adfærd.

360 o vurdering:
En 360 o vurdering er en personprofilvurdering ligesom ovenfor. Forskellen er, at selvvurderingen suppleres med, at leder, kolleger, medarbejdere og sommetider også andre samarbejdspartnere udfylder det samme spørgeskema, hvor de hver især vurderer den pågældende person.

Udtrykket ”360 o” symboliserer, at testen kommer hele vejen rundt om personen.

Coaching:
Når man bruger den coachende metode, stiller man personen spørgsmål og hjælper denne til selv at finde svarene – coachen giver ingen svar. Man hjælper med andre ord personen til selv at finde metoder og løsninger fremfor at formidle viden og anbefale handlinger.

Visuelt set går coachen bag ved personen og hjælper via spørgsmål denne til at finde vejen selv.

Sparring:
Sparringspartneren giver konkrete input til personen i en proces, hvor parterne i en ”ping-pong” udforsker og lærer.

Visuelt set går sparringspartneren ved siden af personen og finder i en dialog vejen sammen med denne.

Rådgivning:
Ordet udtrykker det man gør: Giver råd.

Visuelt set, går rådgiveren foran og viser vejen via råd og vejledning.