Hitrate

Når du samarbejder med os, kan du forvente en høj hitrate!  96% af de kandidater, som vores kunder har rekrutteret med vores hjælp, er stadig ansat 6 måneder senere.

I dit samarbejde med os kan du også forvente, at vi er meget omhyggelige og fleksible både over for dig og dine medarbejdere samt de kandidater, som søger en stilling hos jer.

Omhyggelig
Vi sætter en ære i, at  vores ydelser er af den højeste kvalitet. Vi vil hellere bruge mere tid på en opgave end at risikere, at arbejdet ikke bliver udført så godt som overhoved muligt.

Fleksibel
Vi påtager os ligeså gerne dele af en rekrutteringsproces som hele processen. Vores mål er ikke at sælge dig så omfattende en ydelse som muligt, men netop den ydelse som bedst kan betale sig for dig. Fx anbefaler vi mange virksomheder, at de kun bruger os som sparringspartner på processen undervejs samt til den afsluttende personprofiltest af spidskandidaterne. På denne måde undgår kunden at betale for ydelser, som man selv kan udføre og nøjes med at udnytte vores kompetencer på de mere specialiserede og kritiske områder.

Selv om vi på denne måde sælger mindre pr opgave, er vi ikke i tvivl om, at det er en god løsning for begge parter: Kunden slipper med en mindre økonomisk investering, og vi fastholder vores status som kundernes foretrukne rekrutteringspartner.

Hitrate – 96%
Vi stræber efter at hjælpe vores kunder til at finde den rette medarbejder 1. gang!

Vi følger løbende op på vores rekrutteringsopgaver og er stolte over kundernes høje tilfredshedsgrad og den meget høje hitrate, som er 96%. Faktisk var den i mange år hele 98%, men den seneste opgørelse viser, at også vi er ramt af, at det i de senere år er blevet sværere at holde på sine medarbejdere. Det synes, vi nu heller ikke er så ringe endda – iflg. en undersøgelse fra CBS fra 2019 (se vores Nyhedsbrev 2022), viser det sig stadig at være pænt højere end den gennemsnitlige hitrate, som ligger på 65%.

Hitraten udtrykker andelen af valgte kandidater, som stadig sidder i stillingen et halvt år efter ansættelsesforholdets start.