Nyhedsbrev 2010 – 2

 

Personprofiltest ifm. rekruttering af en skoleleder

For første gang har vi deltaget i rekrutteringen af en skoleleder – den nye skoleleder til Carolineskolen. Vores andel af ansættelsesprocessen har været personprofiltest af spidskandidaterne samt sparring undervejs i processen. At supplere beslutningsgrundlaget med en personprofiltest gør ikke nødvendigvis forskel på hvilken kandidat, man vælger at tilbyde jobbet – men man får et meget klarere billede af, hvilke personlige kvalifikationer man får og ikke får opfyldt.
Link til Carolineskolen

 

Resultaterne i TIP-projektet – bl.a. 61% fald i sygefraværet!

Igennem de seneste par år har vi arbejdet med TIP-projektet (finansieret af Forebyggelsesfonden), hvis formål er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø blandt rengøringsassistenterne i Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner. Der er ikke tvivl om de gode resultater. Et par eksempel er:

  • Et fald i sygefraværet hos assistenterne med 61%.
  • Nedbringelse af lageromsætningen af rengøringsmaterialer på en skole i Hillerød Kommune med 30% samt nedsat spildtid ifm. gennemførelse af det daglige rengøringsarbejde med ca. 10% pr assistent.

Vores metode har været enkel og taget udgangspunkt i et nært samarbejde med rengøringsassistenterne, som aktivt har været med til at udpege og prioritere hvilke indsatser, de oplevede størst behov for. Dette har givet anledning til indsatser som:

  • Systematisk ledelsesudvikling
  • Bedre sammenhold
  • Forbedret samarbejde med brugerne
  • Jobudvidelse og arbejdstilrettelæggelse
  • Øget selvstændighed og selvværd

Du er meget velkommen til at kontakte os for at få mere om vide om hvilke aktiviteter vi har arbejdet med og hvilke resultater der er kommet ud af projektet – og naturligvis også, hvis du har overvejelser om at se nærmere på et udviklingsprojekt om trivsel eller noget andet.
Link til TIP-projektet

 

Forebyggelsesfonden

Forebyggelsesfonden har igen i 2011 350 mio. kr. til uddeling til projekter som skal forebygge nedslidning. Der er muligheder for såvel større som mindre virksomheder. Vær dog opmærksom på, at projektfinansiering via Forebyggelsesfonden kræver en hel del administrativt. Deadline for næste ansøgningsrunde er den 7. marts 2011.
Link til Forebyggelsesfonden
Link til Projektfinansiering

 


Årets julegave tip

Vil du også glæde dit personale eller kunder med årets julegave-idé – Hjernepiller? Bogen kan købes hos alle boghandlere. Hvis du vil købe et større antal, så kontakt os og vi finder en god pris.
Link til Hjernepiller