Den erhvervspsykologiske test

En erhvervspsykologisk persontest er et internt udviklingsværktøj og resultatet er et fortroligt dokument mellem den testede person og vores konsulent. Vi giver testpersonen en grundig mundtlig tilbagemelding og udleverer en rapport, der sammenfatter resultatet.

Til rekruttering og lederudvikling bruger vi “Wave®”, en personprofiltest udviklet af Saville Consulting, ofte kombineret med en færdighedstest. Resultatet af testen(e) indgår i en samlet rapport for hver af spidskandidaterne sammen med konklusionerne af interview og referencer.

Wave er en af de mere omfattende persontests, og den har høj prognoseværdi. Testen giver en stærk indikation af en persons præstation, potentiale og forventede adfærd i en erhvervssammenhæng og afdækker således om personen har den adfærd og de kompetencer der skal til for at få succes i en given stilling.

Wave afdækker med andre ord:

  • Talent
  • Motivation
  • Kompetencepotentiale
  • Foretrukken virksomhedskultur

 

Når vi følger op på rekrutteringerne, er det vores erfaring, at den rapport, kunden får om kandidaten, er meget præcis ift. dennes personlige kvalifikationer. Resultatet underbygges af, at vi har en hitrate på 96%.