Nyhedsbrev 2009 – 1

 

Karriereudvikling/ genplaceringsopgaver – et arbejdsområde i vækst

Til og med sidste år var der en del at lave indenfor rekruttering, men nu hvor tiderne har ændret sig, har vores kunder også efterspurgt karriereudvikling og genplaceringsopgaver hos os.
Her er personlighedstesten et glimrende værktøj til at hjælpe folk videre.
Link til personprofiltest

 

Projektøkonomi

Vores konsulent i projektøkonomi og –koordinering er, efter at have være udsendt til en kunde i en lang periode disponibel for nye opgaver af både kortere eller længere varighed.
Link til arbejdsbeskrivelse

 

Stein-Beck.dk / kunde cases

Vores hjemmeside er udvidet med kunde cases og tilhørende baggrundshistorier fra enkelte kunder.
Link her

 

TIP-projektet, med støtte fra Forebyggelsesfonden

Sammen med arbejdsmiljøkonsulenten i Halsnæs Kommune er vi gået i gang med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for rengøringsassistenter i 3 Kommuner. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden, som både dækker alle eksterne udgifter samt udgifterne til den interne projektledelse.
Link til TIP projektet

 

Fondsmidler til projektfinansiering

Vi har for nylig passeret årets 1. deadline for at ansøge om midler fra Forebyggelsesfonden. Næste deadline forventes at være 10. august 2009. Vi arbejder også med projekter indenfor mangfoldighedsledelse og integration på arbejdsmarkedet. Et integrationsprojekt handler ikke kun om integration af personer med anden etnisk baggrund på arbejdsmarkedet. Det handler også ofte om integrering af andre ressourcesvage grupper, såsom psykisk udsatte personer. Her er der tale om forskellige fonde med forskellige deadlines.
Link til projektfinansiering

Link til tilmelding af nyhedsbrevet