Udvikling af ledere og medarbejdere

Nøglen til den succesfulde virksomhed er dens ledere. Hvis du dygtiggør dine ledere, bliver de bedre til at dygtiggøre deres medarbejdere.

Stein-Beck hjælper lederen med at finde organisationens og jobbets udfordringer og hermed de vigtigste ledelseselementer.

Vi tager udgangspunkt i lederens personlige profil i form af en personprofiltest og/eller en 360 o  vurdering. Vores metode er et forløb, som bygger på ”learning by doing”. Læringen tager med andre ord afsæt i personens dagligdag, og det er situationer fra denne, som bliver brugt til refleksion og udvikling.

Det lyder måske let, men er det sjældent. Mennesker og organisationer er forskellige og kan ikke bygges op og styres efter en formel. Kunsten for en leder er ud fra indsigt i sin personprofil at kunne identificere den kontekst han/hun befinder sig i og evne at tilpasse sin ledelse til organisationen og de enkelte medarbejderes ønsker og behov.

Coaching er mest effektiv, når den kombineres med sparring og rådgivning. I stort set alle vores ydelser indgår en portion af ovenstående. Vi indgår også aftaler om individuel coaching, uden at det er knyttet til andre specifikke opgaver.