Teamudvikling

Vores spidskompetence er mennesker – mennesker i udvikling, individuelt eller i teams.
Vi giver vores kunder konkurrencemæssige fordele ved at hjælpe dem med at optimere den enkelte medarbejders og teamets performance – og samtidig giver vi virksomheden mere tid til at fokusere på kerneydelserne.

De fleste virksomheder har et stort potentiale til at forbedre kreativitet, produktivitet og samarbejde – og hermed mulighed for løfte deres performance over konkurrenternes.Billedet viser, hvordan et teams performance hænger sammen med gruppens sammensætning.
Ved at have fokus på udvælgelse og udvikling af teamet og samtidig sikre, at lederen er en god mediator,opnår man den ekstraordinære performance.

Det faktum, at vi alle bruger vores hjerner forskelligt, medfører, at vi har forskellige vinkler og styrker, når vi samarbejder og løser opgaver. Vi arbejder med teamet sådan, at den enkelte deltager lærer sin egen og teamets profil og egenskaber at kende – og lærer samtidig at udnytte de individuelle forskelle optimalt.

Med denne tilgang får deltagerne en indsigt, der bl.a. gør det lettere at:

  • Sammensætte teams, når der iværksættes nye opgaver
  • Optimere det enkelte teams måde at samarbejde og kommunikere på
  • Arbejde innovativt og følge op på den fastlagte strategi
  • Vejlede og sparre med hinanden, da man bedre forstår hinandens tænkemåde