Tina Vesthald, Halsnæs Kommune

Med TIP-projektet, som er finansieret af Forebyggelsesfonden, arbejder vi på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for alle rengøringsassistenter i de 3 deltagende Kommuner – Halsnæs, Hillerød og Frederikssund. TIP står for Tværinstitutionel Integration & Psykisk Arbejdsmiljø. Se mere om projektet på www.tip-projekt.dk.

“Stein-Beck havde erfaring med at skrive ansøgningen til Forebyggelsesfonden. De vidste hvilke egenskaber projektet skulle indeholde, for at man overhovedet ville komme i betragtning. Desuden påpegede de at chancen for at få støtte var større, hvis vi søgte sammen med andre Kommuner,” udtaler arbejdsmiljøkonsulent Tina Vesthald fra Halsnæs Kommune. “Det er et nystartet pilotprojekt og vi er fuldt tilfreds med samarbejdet. Vi lytter fint til hinanden og det lever op til vores forventninger, hvilket vi også havde forventet :o)”.

Halsnæs Kommune har fokus på personaleområdet, og har som et led heri oprettet en stilling som arbejdsmiljøkonsulent – varetaget af Tina Vesthald. Tina kommer vidt omkring, både hvad angår arbejdsmiljø og personale. Det er ikke mindst en af de ofte oversete personalegrupper, rengøringsassistenterne, Tina meget gerne vil yde en ekstra indsats for.

Efter et indledende møde, blev vi blev enige om at søge Forebyggelsesfonden om midler til at gennemføre et projekt til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for Kommunens rengøringsassistenter. For at styrke projektet og hermed ansøgningen vidste vi, at det i denne sammenhæng, var en god idé at finde flere samarbejds-partnere, som kunne identificere sig med målet om at forbedre de fysiske og psykiske vilkår for denne medarbejdergruppe – og her lagde Frederikssund og Hillerød Kommuner billet ind.

Projektet fik i hård konkurrence med mange andre ansøgere midler til næsten 2 års arbejde med forskellige modeller til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for rengøringsassistenterne i de 3 Kommuner. Vi er pt. i fuld gang med pilotprojektet og har foreløbig en masse gode ideer og forslag til aktiviteter, som vi vil afprøve  og senere forankre i hovedprojektet.

Tina Vesthald
Arbejdsmiljøkonsulent hos Halsnæs Kommune