Profilværktøjet The Whole Brain Model® (HBDI®)

Når vi arbejder med teamudvikling, benytter vi os af profilværktøjet The Whole Brain Model® (HBDI®), som bygger på hjernens fysiologiske opbygning og danner et billede af personens tænkemåder/-præferencer.

Nøglen til et teams ekstraordinære præstationer er evnen at mobilisere teamets forskellige tænkemåder.
Vi har alle vores naturlige tænkepræferencer, der har indflydelse på den måde, vi forholder os til andre på, løser problemer, træffer beslutninger, mm. Selvom der ikke er en “rigtig” eller ”forkert” måde at tænke på, kan veletablerede tankemønstre ofte forhindre os i at udfolde vores fulde potentiale. Vores tankesæt har således en indvirkning på vores daglige adfærd: Hvordan vi kommunikerer, lærer, organiserer og arbejder.

Med afsæt i en teamprofil kan man give gruppens medlemmer et værktøj til at forstå og gennemskue hinandens forskelligheder og sammen indse, at det er forskellighederne, der er gruppens styrke. Det er forskellighederne der sætter deltagerne i stand til at tage hånd om alle de udfordringer og opgaver, de som team skal adressere.

Personprofilerne bliver med andre ord en platform, der sætter teamet i stand til at arbejde
konstruktivt med forskellighederne og sætte dens styrker og svagheder i relation til opgaven. 

Læs mere om The Whole Brain Model® her.