Rekruttering

Det koster typisk 3 til 12 månedslønninger inden en ny medarbejder er velkørende. Derfor er det Stein-Becks mål, at hjælpe sine kunder med at vælge den rette medarbejder 1. gang!

Når du samarbejder med os, skal du derfor forvente en høj hitrate!  96% af de kandidater, som vores kunder har rekrutteret med vores hjælp, er stadig ansat 6 måneder senere. Den gennemsnitlige hitrate er i følge en undersøgelse fra CBS fra 2019 65%. (se Nyhedsbrev 2022)

Og for at undgå den klassiske rekrutteringsfejl – at hyre på de faglige og fyre på de personlige kvalifikationer – lægger vi vægten på at vurdere sidstnævnte. Vi ser på stillingen og virksomhedens kultur, herunder ledelse og medarbejdere, og finder ad denne vej hvilke personlige kompetencer, der er størst behov for. Det optimale match kræver imidlertid også, at virksomheden er den rette for kandidaten – derfor tager vi også afsæt i kandidatens professionelle og personlige mål og ønsker, og holder disse op imod, hvad jobbet kan tilbyde.

Vores kerneydelse i rekrutteringsprocessen er således at vurdere, om kandidaten er et godt match. Vores væsentligste værktøj er derfor den erhvervspsykologiske test.

Vi har erfaring med rekruttering lige fra administrative jobs, tekniske stillinger, mellemledere til direktører. Branchemæssigt dækker vi bredt, fx kommuner, håndværksvirksomheder, højteknologiske virksomheder, skoler og NGO’er.