Nyhedsbrev 2022


”Arbejdstagers marked” udfordrer fastholdelse af – især nye – medarbejdere

De senere års stigende mangel på arbejdskraft giver den automatiske følge, at det er blevet sværere at rekruttere og at holde på sine medarbejdere.

Men selv om vi således indlysende befinder os i en periode, der kan karakteriseres som ”arbejdstagers marked”, så er der samtidig en række variable, som har betydning for

hvor let eller svært, det er at sikre, at den nye medarbejder bliver i virksomheden i en årrække. Jo mere bevidst du er, om de forskellige variable, jo større er din mulighed for at optimere de faktorer, der er vigtige for din organisation, fx:

Alder: Det er lidt sværere at holde på unge medarbejdere end de lidt mere modne.
Fag: Der er forskel på hvilket fagområde, der er tale om – det er vanskeligere at finde og fastholde indenfor nogle fag end andre.
Anciennitet: Ikke mindst medarbejderens anciennitet betyder en hel del. Risikoen for at miste medarbejderen er størst indenfor de første par år efter ansættelsen. Empiriske undersøgelser udført af forskere på CBS har påvist, at helt op til 45% af de medarbejdere, der er ansat i danske virksomheder inden for det seneste år, vil skifte job, inden året er omme. Undersøgelsen er fra 2019 – og siden er der jo ikke blevet mindre ”arbejdstagers marked”! Grafen nedenfor viser, i hvor høj grad medarbejderne bliver i jobbet over tid. (s.18 i ovennævnte undersøgelse, som du finder her: https://research.cbs.dk/en/publications/ejerledelse-i-danmark-rapport-9-ejerledelse-og-medarbejder-fastho )

Et er statistik, noget andet er, hvad vi kan gøre ved det. Selv om vi ved hvad der bør gøres, er der risiko for, at man i en travl hverdag ikke giver vigtige fastholdelsesfaktorer tilstrækkelig fokus. En faktor, som er fremhævet i rapporten, er ”Fokus på screening og potentielt inddragelse af psykologiske kontrakter” – hvilket er vand på min mølle. Herudover vil jeg tilføje et par andre faktorer, som jeg mener, man også bør lægge vægt på:
On-boarding: Det er vigtigt, at man sikrer, at det samarbejdet får en god start – at den nye medarbejder føler sig godt modtaget og velkommen af sin nye leder og kolleger. Vær herudover opmærksom, hvis din nye medarbejder har et specielt behov for tryghed, overblik, struktur, mm. Tag da ekstra hensyn til dette ifm. on-boardingen.
Udvikling: For mange medarbejdere er det vigtigt, at de føler, at de udvikler sin værdi på arbejdsmarkedet. At de fx lærer noget nyt og får uddannelse og certificeringer, som de også kan bruge andre steder. Som arbejdsgiver kan man være fristet til at tænke, at man først vil investere i medarbejderen, hvis man er sikker på at få lov til at beholde vedkommende i en rum tid. Men husk, at investeringen er med til at fastholde medarbejderens interesse for at blive på arbejdspladsen. Og – det er vel trods alt bedre at miste en god medarbejder end at beholde én, der ikke kan yde det helt store?!

Dette var blot et par eksempler. Der er selvfølgelig også mange andre forhold, der har betydning for en virksomheds evne til at holde på sine medarbejdere, fx at medarbejderen føler, at arbejdet er meningsfuldt og at han/hun trives med sin leder og teamet.

Hitrate:

Et naturlig emneskift er at gå videre til ”hitrate”. At mange virksomheder i de senere år har været mere udfordrede ift. at kunne holde på sine medarbejdere, har foranlediget os til at opdatere vores hitrate-statistik.

I mange år har Stein-Becks hitrate holdt sig på 98%. Hitraten er defineret ved, hvor mange af vores kunders kandidater, hvor vi har været involveret i processen, stadig er i virksomheden 6 måneder efter ansættelsen. Den nye opgørelse viser, at også vi er blevet ramt af, at det helt generelt er blevet sværere at holde på sine medarbejdere de senere år. En opgørelse over tallene for 2020 og 2021 viser, at hitraten nu ligger på 96%. Selv om det er lavere, end det vi tidligere har været vant til, så synes vi nu ikke, det er så ringe endda – det er stadig pænt højere end ”normalen”, jvf. undersøgelsen ovenfor, hvor gennemsnittet ligger på 65%.

Udvikling kan være svært – og var det også i gamle dage

I den mere underholdende afdeling, har jeg fundet en kort video, som viser, at også i middelalderen var udvikling svært 😊: https://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ

Med venlig hilsen
Aviva Steinbock
Stein-Beck

 

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet eller send os en mail for at afmelde det