Processen

Stein-Becks tilbud om teamudvikling tager afsæt i at gennemføre en teamdag, som ikke bare fører til at deltagerne lærer hinanden bedre at kende, men også at de via indsigt i deres indbyrdes forskelligheder bliver bedre til at skabe et dynamisk samarbejde.

Tilbuddet om en teamdag tilpasses individuelt efter kundens behov, men omfatter typisk:

Fase 1: Briefing
Indledende samtale mellem virksomhedens/afdelingens leder og Stein-Beck, hvor teamdagens vinkel bliver fastlagt og eventuelle udfordringer og forventninger bliver afdækket.

Fase 2:  Individuelle test og tilbagemeldinger
Medarbejderne og deres leder udfylder Whole Brain spørgeskema på web og får efterfølgende individuelle tilbagemeldinger.

Fase 3:  Workshop 1 dag
Teamdagen består af

    • Teoretiske indslag
    • Tilbagemelding på gruppeprofilen og hvad denne indebærer af muligheder og udfordringer
    • Øvelser, hvor vi afprøver og reflekterer over, hvad de forskellige måder at tænke på medfører i praksis, når vi arbejder sammen.
    • Opsamling og fremadrettede aftaler om ny adfærd i teamet

Virksomheden og Stein-Beck følger op på teamdagen efter 2-3 måneder for at evaluere og sammen vurdere, hvorvidt der skal laves en opfølgning for at fastholde og udvikle de opnåede resultater.