Jan Kaya-Mortensen

“Aviva formår i den grad at sætte sig i interessenternes sted, det vil sige både firmaets og kandidatens,” udtaler administrerende direktør Jan Kaya-Mortensen. “Hvor andre rekrutteringsfirmaer ofte positionerer sig i virksomhedens sted, gør Aviva noget ekstra ved at bruge tilpas tid på at yde kandidaten sparring og rådgivning, f.eks. om hvordan hun læser en ansøgning.

De faglige og personlige test gav retvisende resultater, men til min store forbløffelse supplerede Aviva disse med at fortælle om evner samt fokus områder, jeg ikke anede jeg besidder.

Jeg blev behandlet som et menneske og ikke som et produkt.

Desuden blev alle aftaler overholdt til punkt og prikke. Hele forløbet hos Stein-Beck var den hidtil bedste oplevelse, for her drejer det sig ikke kun om at finde en kandidat, der passer til virksomheden, men også at finde en virksomhed der passer til kandidaten.”

Administrerende direktør Jan Kaya-Mortensen er én af mange, som har været igennem en rekrutteringsproces hos Stein-Beck. Som Jan nævner i sin udtalelse, lægger vi ikke kun vægt på at finde den rette medarbejder til virksomheden, men også på at finde den rigtige virksomhed til personen. Det giver det bedste match. Medarbejderen vil med dette udgangspunkt være mere motiveret og engageret og derfor have lettere ved at yde en optimal indsats.

Jans incitament for at stille op med en reference er især, at han gennem tiderne har været i kontakt med flere forskellige bureauer og havde en rigtig god oplevelse hos os.