Udvikling af ledere og medarbejdere

Nøglen til den succesfulde virksomhed er dens ledere. Hvis du dygtiggør dine ledere, bliver de bedre til at dygtiggøre deres medarbejdere.

Stein-Beck hjælper lederen med at finde organisationens og jobbets udfordringer og hermed de vigtigste ledelseselementer.

Vi tager udgangspunkt i lederens personlige profil i form af en personprofiltest og/eller en 360-graders vurdering. Vores metode er et forløb, som bygger på ”learning by doing”. Læringen tager med andre ord afsæt i personens dagligdag, og det er situationer fra denne, som bliver brugt til refleksion og udvikling.

Det lyder måske let, men er det sjældent. Mennesker og organisationer er forskellige og kan ikke bygges op og styres efter en formel. Kunsten for en leder er, ud fra indsigt i sin personprofil, at kunne identificere den kontekst han/hun befinder sig i og evne at tilpasse sin ledelse til organisationen og de enkelte medarbejderes ønsker og behov.

Hvad betyder de forskellige udtryk

Personprofiltest:
En personprofiltest består af et spørgeskema som udfyldes via nettet og giver et billede af personens egen vurdering af evner og adfærd.

360 graders vurdering:
En 360-graders vurdering er en personprofilvurdering ligesom ovenfor. Forskellen er, at selvvurderingen suppleres med, at leder, kolleger, medarbejdere og sommetider også andre samarbejdsparter udfylder det samme spørgeskema, hvor de hver især vurderer den pågældende person. Udtrykket ”360-grader” symboliserer, at testen kommer hele vejen rundt om personen.

Coaching:
Når man bruger den coachende metode, stiller man personen spørgsmål og hjælper denne til selv at finde svarene – coachen giver ingen svar. Mao. hjælper man personen til selv at finde metoder og løsninger frem for at formidle viden og anbefale handlinger.
Visuelt set går coachen bag ved personen og hjælper via spørgsmål denne til selv at finde vejen.

Sparring:
Sparringspartneren giver konkrete input til personen i en proces, hvor parterne i en ”ping-pong” udforsker og lærer.
Visuelt set går sparringspartneren ved siden af personen og finder i en dialog vejen sammen med denne.

Rådgivning:
Ordet udtrykker det man gør: Giver råd.
Visuelt set, går rådgiveren foran og viser vejen via råd og vejledning.