Udvikling


Vi beskæftiger os med udvikling ud fra to vinkler:

Lederudvikling

Nøglen til den succesfulde virksomhed er dens ledere. Hvis du dygtiggør dine ledere, vil dine medarbejderne også yde bedre.

Ledelsesdisciplinen består af mange elementer, fx analyse, strategi, organisering, kommunikation og ikke mindst personaleledelse. Men det er ikke summen af de forskellige ledelseselementer, der kendetegner den gode leder – det er evnen til at udøve netop de elementer, som den pågældende ledelsesopgave især kræver.

Stein-Beck hjælper med at finde organisationens og lederens vigtigste udfordringer og hermed de ledelseselementer, der er de vigtigste. Via coaching, mentoring eller et kursusforløb – og med udgangspunkt i den personlige profil – klæder vi lederen på og bidrager til at trimme grundlaget for virksomhedens succes.

Det lyder måske let, men er det sjældent. Mennesker og organisationer er forskellige og kan ikke bygges op og styres efter en formel – kunsten for en leder er at kunne identificere den kontekst han/hun befinder sig i og evne at tilpasse sin ledelse til organisationen og de enkelte medarbejderes ønsker og behov.

Læs mere om vores forskellige måder at arbejde med lederudvikling på under følgende links

Medarbejder- og teamudvikling

En organisation kan være velsmurt eller rusten. Ved et virksomhedsudviklingsprojekt arbejder vi på at finde de forhold i virksomheden, som kan forbedres således at fx trivsel, produktivitet, udvikling – og resultat – bliver optimeret. Ethvert udviklingsprojekt starter med en analyse af den nuværende situation for herefter at forgrene sig til én eller flere specifikke udviklingsområder. Disse områder kan fx være:

Vinklerne er interaktive – men har hver sin indgang. Følg linkene ovenfor, for at læse mere.