Artikler & Blogs


Revisoren og den højre hjernehalvdel – Artikel om Whole Brain i Danske Revisorer nr. 02/2015, skrevet af Aviva Steinbock

SMV efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel – Interview med Aviva Steinbock i Revision & Regnskabsvæsen,  November 2014, skrevet af Ulla Brandt og Anni H. Haraszouk

Rekruttering – Aviva blogger på IVÆKST

Teamets intelligenser – Aviva blogger på IVÆKST

Teamperformance Aviva blogger på IVÆKST