Brug alle teamets intelligenser

De fleste virksomheder har et stort potentiale til at forbedre kreativitet, produktivitet og samarbejde – og
hermed mulighed for løfte deres performance over konkurrenternes.

Billedet viser, hvordan et teams performance hænger sammen med gruppens sammensætning.
Ved at have fokus på udvælgelse og udvikling af teamet og samtidig sikre, at lederen er en god mediator,
opnår man den ekstraordinære performance.

Testværktøjet
Når vi arbejder med teamudvikling, benytter vi os af et testværktøj, som bygger på hjernens fysiologiske
opbygning og danner et billede af personens tænkemåder/intelligenser.
Nøglen til et teams ekstraordinære præstationer er evnen at mobilisere teamets tænkemåder.
Vi har alle vores naturlige tænkepræferencer/tankesæt, der har indflydelse på den måde, vi forholder os til
andre på, løser problemer, træffer beslutninger mm. Selvom der ikke er en “rigtig” eller ”forkert” måde at
tænke på, kan veletablerede tankemønstre ofte forhindre os i at udfolde vores fulde potentiale. Vores
tankesæt har således en indvirkning på vores daglige adfærd: Hvordan vi kommunikerer, lærer, organiserer
og arbejder.
Med afsæt i en teamprofil kan man give gruppens medlemmer et værktøj til at forstå og gennemskue
hinandens forskelligheder og sammen indse, at det er forskellighederne, der er gruppens styrke. Det er
forskellighederne der sætter dem i stand til at tage hånd om alle de udfordringer og opgaver, de som team
skal adressere. Personprofilerne bliver med andre ord en platform, der sætter teamet i stand til at arbejde
konstruktivt med forskellighederne og sætte dens styrker og svagheder i relation til opgaven.

Vores profil
Vores spidskompetence er mennesker – mennesker i udvikling, individuelt eller i teams.
Vi giver vores kunder konkurrencemæssige fordele ved at hjælpe dem med at optimere den enkelte
medarbejders og teamets performance – og samtidig giver vi virksomheden mere tid til at fokusere på
kerneydelserne.

02/2015