Facilitering og projektledelse

Stein-Beck har erfaring med at facilitere og lede projekter, herunder: 

 • Tilrettelægge forløbet
 • Udføre rollen som mødeleder/ordstyrer
 • Styre gruppens processer og aktivere deltagerne
 • Styre ressourcerne 

Vi optimerer processen, så deltagerne kan fokusere på indholdet.

Case om facilitering af netværk: Albertslund Jobcenter startede i 2010 et netværk for virksomheder, hvor en leder eller medarbejder påtog sig rollen som mentor for en ung ledig i praktik. Formålet med mentornetværket var at ruste mentorerne til opgaven ved at bruge netværket til at udveksle erfaringer og sparre med hinanden samt invitere eksterne oplægsholdere, som bidrog med viden og inspiration til mentorerne.

Stein-Beck var med til at forme projektet og var facilitator for mentornetværket det første år, hvorefter Jobcentret videreførte driften af netværket. Samtidig coachede Stein-Beck mentorerne individuelt eller i grupper.

Virksomhederne har gode resultater med at få de unge tættere på arbejdsmarkedet, samtidig med at de selv har udbytte af deres sociale engagement i samarbejde med kommunens Jobcenter. Projektet var finansieret af LBR-midler.

Link til Jobcenter Albertslund

 

Står din virksomhed overfor et projekt indenfor vores kerneområde, hvor I har behov for assistance til projektledelsen? Vi kan hjælpe med at støtte jeres interne projektleder eller påtage os projektlederopgaven.

Vi hjælper med at definere projektets rammer, udarbejde en tids- og aktivitetsplan, koordinere samt styre og rapportere det løbende projektregnskab.

Der findes en række forskellige danske og europæiske fonde, hvor virksomheder/organisationer kan søge finansiering til udviklingsprojekter af forskellig art. Ind i mellem kan det være relevant at søge om midler fra en af disse fonde. Hvis det er aktuelt, hjælper vi med udformningen af ansøgningen.

Nedenfor er et link til Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard, hvor vi har været ansvarlige for et projekt om udvikling af arbejdsmiljøet finansieret af Forebyggelsesfonden.

Link til Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS
 

Stein-Becks mission er at hjælpe virksomhedsledere til at skabe merværdi ved at fastholde og udvikle deres medarbejdere. Vi har et bredt team af HR-eksperter, og har derfor et varieret udbud af ydelser til at virkeliggøre denne mission.

Vi fungerer både som dem der kvalificerer virksomheden til selv at løse opgaverne, og – når det er mest hensigtsmæssigt – som dem der løser opgaven for kunden.

Eksempler på vores ydelser er:

 • Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) – udvikling af en model til MUS og træning af ledere til at gennemføre det
 • Personale- & lederhåndbogen
 • Personalepolitik
 • Konfliktløsning
 • Teambuilding
 • Trivselsundersøgelser 
 • Ansættelser og opsigelser
 • Coaching og mentoring af ledere med henblik på ovenstående