Arbejdsmiljø og trivsel

En virksomheds succes hænger tæt sammen med medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel. Jo mere virksomheden gør for at medarbejderne trives, jo mere vil personalet yde og i kraft af deres kreativitet og loyalitet bidrage til virksomhedens udvikling. Et godt eksempel fra en af vores kunder er en rengøringsafdeling, hvor de efter en periodes arbejde med teambuilding kvitterede med et fald i sygefraværet på over 60 %.

Nedenfor er et link til TIP-projektet, et projekt hvor vi har arbejdet med udvikling af arbejdsmiljø og trivsel for rengøringsenhederne i Halsnæs, Hillerød og Frederikssunds kommuner.

Link til TIP-projektet