Stillingsbeskrivelse

Stein-Beck & Janssons tjekliste for stillingsbeskrivelse:

 

Stilling

Dato

 

Referencer

Hvem vil personen referere til

Underordnede medarbejdere (direkte og indirekte)

 

Beskrivelse af virksomheden:

Organisation

Idegrundlag og vision

 

Beskrivelse af formål og mål med stillingen:

  

Arbejdstid:

Arbejdstid: Antal timer og placering (kontortid/weekender/rejser)

 

Ansvarsområde:

  

Arbejdsopgaver:

  

Faglige kvalifikationer:

Strategisk

Praktisk

 

Personlige kvalifikationer: