Interview – tilrettelæggelse og indhold

Stein-Becks tjekliste og inspiration til interview

 

Om proceduren

 1. Udlever: Organisationsdiagram, stillingsbeskrivelse, info. om virksomhed
 2. Fortæl op processen: Hele rekrutteringsprocessen + det pågældende interview
 3. Fortæl om virksomhed og stilling, bl.a. om nøgleopgaver og succesfaktorer

 

Inspiration til interviewspørgsmål

(Nedenstående er en bruttoliste – de forskellige spørgsmål er egnede til forskellige typer stillinger og situationer)

Fortæl lidt om din erhvervsmæssige & personlig karriere:

 • Seneste job(s) – hvad var godt skidt?
 • Hvad har været begrænsende for dine resultater/arbejdsglæde i tidligere. Jobs?
 • Hvilken form for ledelse befinder du dig bedst ved? – fortæl om bedste/dårligste: (ris/ros, selvstændighed, krav, tone)
 • Hvordan vil du beskrive din måde at arbejde på?
 • Hvordan og hvor god er du til at engagere og motivere andre mennesker?
 • Hvordan håndterer du nye situationer, stress/pressede situationer,  afbrydelser konflikter?
 • Giv et eksempel på en situation, som ikke udviklede sig godt/efter hensigten – hvordan håndterede du det/hvad lærte du?
 • Set i bakspejlet – er det noget, du gerne ville have gjort anderledes?

 

 • Dine stærke og svage sider – personlige/samarbejdsmæssige?
 • Hvad kunne du tænke dig at blive bedre til?
 • Dine værdier?
 • Hvad motiverer/inspirerer dig? – hvad kan du lide ved andre mennesker?
 • Hvad demotiverer/irriterer dig? – hvad kan du ikke lide ved andre?

 

 • Hvad tiltaler dig mest/mindst ved dette job? – ambitioner?
 • Hvordan passer vilkårene i dette job med resten af dit liv?
 • Hvor ser du dig selv om 5-10 år?
 • Tre argumenter for at det er dig, der skal have jobbet

 

Efter interview

 • referencer
 • løn