Interview – gode råd

Stein-Becks gode råd til forberedelse af interviewet

 

Formålet med interviewet er at orientere kandidaten om virksomheden og det konkrete job.  

Interviewet er desuden afgørende vigtigt i relation til at få et klart indtryk af kandidaten – både fagligt og personligt – således, at det efterfølgende er muligt at vælge den bedst kvalificerede kandidat.

For at give kandidaten det bedst mulige indtryk af virksomheden aftales det på forhånd, hvem der modtager kandidaten. Oplys desuden om, hvor lang tid interviewet forventes at vare, og hvem der deltager i det fra virksomhedens side.

Sørg for ikke at blive afbrudt, når interviewet er gået i gang, dvs. luk telefonerne,  og undgå at nogen kommer ind i mødelokalet. Kandidaten skal have al opmærksomhed.

Som den der leder interviewet, er det vigtigt, at du er opmærksom på fordeling af taletiden. Brug ca. 15-20% af tiden til at informere om virksomheden og jobbet og giv kandidaten 80-85% af tiden til at svare på spørgsmål og oplyse om sig selv.

Brug stillingsbeskrivelsen som udgangspunkt for afdækningen af de faglige kompetencer og erhvervsmæssige erfaringer.

Er I flere fra virksomheden, som deltager i interviewet, så oplys kandidaten om rollefordelingen. Aftal den indbyrdes rollefordeling forud for interviewet, og sørg for at processen ikke bliver ustruktureret, og at deltagerne taler i munden på hinanden.

 

Sørg for, at kandidaten sidder komfortabelt og tilbyd fx vand eller kaffe/the.

Hvis I har flere kandidater til interview samme dag, skal I sørge for at tilrettelægge dem således, at kandidaterne ikke møder hinanden.