Erhvervspsykologiske tests

En erhvervspsykologisk persontest kan anvendes til mange formål – vi anvender det i forbindelse med:

• Rekruttering
• Lederudvikling
• Teamudvikling

En erhvervspsykologisk persontest er et internt udviklingsværktøj og resultatet er et fortroligt dokument mellem den testede person og vores konsulent. Vi giver testpersonen en grundig mundtlig tilbagemelding og udleverer en rapport, der sammenfatter resultatet.

Til rekruttering og lederudvikling bruger vi “Wave”, en personprofiltest udviklet af Saville Consulting, ofte kombineret med en analytisk færdighedstest. Resultatet af testen indgår i en samlet rapport for hver af spidskandidaterne sammen med konklusionerne af interview og referencer.

Wave er en af de mere omfattende persontests, og den har høj prognoseværdi. Vi følger altid op hos vores kunder et stykke tid efter en rekruttering. Her er det vores erfaring, at deres tilbagemelding er, at den rapport de får på den kandidat, de har valgt er meget præcis ift. dennes personlige kvalifikationer. Vores eget “bevis” på resultatet er, at vi har en hitrate på over 98%. Se mere om vores hitrate her.

Alt i alt er det et stærkt værktøj, som også kan bruges til personlig udvikling og ledelsesudvikling samt til optimering af samarbejdet blandt og imellem medarbejdere, direktion og bestyrelse.

Til teamudvikling, bruger vi “Whole Brain Technology®“, en persontest udviklet af Herrmann International, som er baseret på den fysiologiske viden om hjernen og dens tænkepræferencer. Se mere om Whole Brain her