Freelance

Hvis du som lønmodtager bliver tilbudt freelance-arbejde, kan du spare en del besvær og opretholde dine rettigheder som lønmodtager ved at udføre opgaven via Stein-Beck.

Hvis du som leder ønsker at udvide virksomhedens kapacitet uden at ansætte flere medarbejdere, kan du vælge at lade freelanceren indgå en aftale med Stein-Beck, som dermed påtager sig alle arbejdsgiverforpligtelser.
 

For virksomheder

Der kan være store fordele ved at bruge freelancere frem for at lade hele virksomhedens drift bygge på fast ansatte medarbejdere, fx i forbindelse med afgrænsede projekter og når virksomheden er begrænset af head-counts. 

 


Ved at bruge freelancere:

  • betaler du kun for det udførte arbejde eller arbejdstid – dvs. ikke for sygedage, ferier o.lign.
  • afregner du via faktura og slipper dermed for en masse administrativt bøvl
  • får du meget selvhjulpne samarbejdspartnere, som oven i købet ofte selv er udstyret med det nødvendige værktøj, redskaber, bil m.m.
  • undgår de bindinger og den risiko som følger ansættelse af faste medarbejdere
  • forvandler du faste omkostninger til variable
Næste gang du finder en person, du ønsker at tilknytte til din virksomhed, men som du ikke vil eller må ansætte, tilbyder vi gerne vores hjælp. 
 
Aftalen går i korthed ud på, at du tilknytter freelanceren på vikarbasis ved at indgå en aftale med Stein-Beck – samtidig med at vi indgår en vikaraftale med freelanceren og dermed påtager os alle arbejdsgiverforpligtelser overfor denne.
 

For freelancere

Vær freelancer og lønmodtager på samme tid – fx når du har skaffet en kunde, men gerne vil beholde din status som lønmodtager. Lønmodtagerstatus kan være en fordel bl.a. i forbindelse med supplerende dagpenge, og fordi du så kan tælle din arbejdstid med for at opfylde a-kassens krav om arbejdstimer. 

Når du løser dine freelanceopgaver via Stein-Beck – varetager vi det juridiske og det økonomiske ansvar og du opretholder alle dine fordele som lønmodtager. 

Som freelancer aftaler du selv prisen med din kunde, men lader Stein-Beck skrive kontrakterne, betale løn, feriepenge og sociale udgifter samt udskrive faktura. 

Inden du indgår din første freelanceaftale får du hjælp til at sætte dig ind i pris- og omkostningsniveauet.