Rekruttering


Vælg den rette medarbejder 1. gang!
Det koster typisk 3 til 12 månedslønninger inden en ny medarbejder er velkørende.

For at undgå den klassiske rekrutteringsfejl – at hyre på de faglige og fyre på de personlige kvalifikationer – lægger vi stor vægt på at vurdere sidstnævnte. Vi ser på stillingen og virksomhedens kultur, herunder ledelse og medarbejdere, og vurderer hvilke personlige kompetencer, der er størst behov for. Via interviews og personprofiltest vurderer vi hvilke kandidater, der vil være et godt match til virksomheden.

Vores opgave er ikke kun at finde den rigtige kandidat til virksomheden. Hvis matchet skal være optimalt, er det også vigtigt, at virksomheden er den rette til kandidaten – derfor vurderer vi også kandidatens professionelle og personlige mål og ønsker, set i forhold til hvad jobbet kan tilbyde.

Vi har erfaring med rekruttering lige fra administrative jobs, tekniske stillinger, mellemledere til direktører. Branchemæssigt dækker vi bredt, fx kommuner, håndværksvirksomheder, højteknologiske virksomheder, skoler og NGO’er.

Rekrutteringsprocessen

Som udgangspunkt består vores rekrutteringsproces af:

 • Analyse af virksomhed og stilling
 • Udarbejdelse og indrykning af stillingsannonce
 • Modtagelse af ansøgninger, udvælgelse og interviews
 • Tests og tjek af referencer
 • Udarbejdelse af konklusion

… den afsluttende konklusion indeholder:

 • En vurdering af de forskellige spidskandidaters evner og adfærd ift. det kunden søger
 • Opmærksomhedsområder som man ledelsesmæssigt skal have fokus på
 • En anbefaling om hvilke rammer og ledelse, som motiverer den enkelte kandidat til at yde sit bedste.

Hvis kunden selv ønsker at varetage nogle af faserne i rekrutteringsprocessen, påtager vi os gerne udvalgte dele af opgaven, fx personprofiltest af spidskandidaterne.

En rekrutteringsproces er virksomhedens ansigt udadtil, også når man bruger et rekrutteringsbureau. Derfor behandler vi kandidaterne, som du selv ville ønske at blive behandlet, hvis det var dig, der søgte et job. Den rekrutteringsproces vi gennemfører, har som regel en positiv afsmittende virkning på HR generelt i virksomheden.

Testværktøjer

Vi arbejder med person– og adfærdstest samt færdighedstest. Sommetider udarbejder vi også en praktisk opgave/simulering ifm. rekrutteringen. Ved en rekrutteringsopgave, bruger vi personprofiltesten som et værktøj til at få et godt indblik i den enkelte persons evner og adfærd. Resultatet af testen indgår sammen med testtilbagemelding og interview i den samlede konklusion for hver spidskandidat. Vi anvender også test ifm.:

 • Lederudvikling
 • Karriereudvikling eller genplacering/outplacement
 • Teambuilding

Når vi arbejder med personprofiltest som et internt udviklingsværktøj, er testprofilen et fortroligt dokument mellem den testede person og vores konsulent. Vi giver altid både en grundig mundtlig tilbagemelding samt udleverer en printet rapport til den pågældende person.

Tjeklister

Til dig som vil varetage hele eller dele af rekrutteringsprocessen selv.

  På denne side kan du finde en række tjeklister.
  Kontakt os for at få adgangskoden til tjeklisterne.

Vi har tjeklister til:

 • Stillingsbeskrivelse
 • Interview – tilrettelæggelse og indhold
 • Interview – gode råd
 • Referencer
 • Assessments: Personprofiltest, færdighedstest, simulering/case
 • Tjekliste til processen

Indtast venligst din adgangskode:

Hitrate

Hvad kan du forvente, hvis du bruger Stein-Beck som din partner på rekruttering ….

…. et omhyggeligt, fleksibelt samarbejde – og en meget høj hitrate!

 

Omhyggelig

Vi sætter en ære i, at vores ydelser er af den højeste kvalitet. Vi vil hellere bruge mere tid på en opgave end at risikere, at arbejdet ikke bliver så godt udført som overhoved muligt.

Fleksibel

Vi påtager os ligeså gerne dele af en rekrutteringsproces som hele processen. Vores mål er ikke at sælge dig så stor en ydelse som muligt, men netop den ydelse som bedst kan betale sig for dig. Fx anbefaler vi mange virksomheder, at de kun bruger os som sparringspartner på processen undervejs samt til den afsluttende personprofiltest af spidskandidaterne. På denne måde undgår kunden at betale for ydelser, som man selv kan udføre og nøjes med at udnytte vores kompetencer på de mere specialiserede og kritiske områder. Selv om vi på denne måde sælger mindre pr opgave, er vi ikke i tvivl om, at det er en god løsning for begge parter: Kunden slipper med en mindre økonomisk investering, og vi fastholder vores status som kundernes foretrukne rekrutteringspartner.

Hitrate – 98%

Vi stræber efter at hjælpe vores kunder til at vælge den rette medarbejder 1. gang!

Vi følger løbende op på alle vores rekrutteringsopgaver og er stolte over kundernes høje tilfredshedsgrad og den meget høje hitrate, som er 98%. Hitraten udtrykker andelen af valgte kandidater, som stadig sidder i stillingen et halvt år efter ansættelsesforholdets start.

Albert Einstein er som menneske én af mine store forbilleder – en mand som satte viden og forståelse foran kortsigtet vinding og status. Når vi vælger at lægge det specifikke citat ”Alt hvad der kan tælles, tæller ikke nødvendigvis, alt hvad der tæller, kan ikke nødvendigvis tælles”, hentyder vi til, at mange vurderer rekrutteringsvirksomheder ud fra, hvor mange ansatte, hvor mange kunder, hvor store kunder, osv… , de har – men glemmer at se på, hvor stor succes bureauet har med de enkelte rekrutteringsopgaver.

Freelance

Hvis du som lønmodtager bliver tilbudt freelance-arbejde, kan du spare en del besvær og opretholde dine rettigheder som lønmodtager ved at udføre opgaven via Stein-Beck.

Hvis du som leder ønsker at udvide virksomhedens kapacitet uden at ansætte flere medarbejdere, kan du vælge at lade freelanceren indgå en aftale med Stein-Beck, som dermed påtager sig alle arbejdsgiverforpligtelser.

 

For virksomheder

Der kan være store fordele ved at bruge freelancere frem for at lade hele virksomhedens drift bygge på fast ansatte medarbejdere, fx i forbindelse med afgrænsede projekter og når virksomheden er begrænset af head-counts. Ved at bruge freelancere:

 • Betaler du kun for det udførte arbejde eller arbejdstid – dvs. ikke for sygedage, ferier o.lign.
 • Afregner du via faktura og slipper dermed for en masse administrativt bøvl
 • Får du meget selvhjulpne samarbejdspartnere, som oven i købet ofte selv er udstyret med det nødvendige værktøj, redskaber, bil m.m.
 • Undgår de bindinger og den risiko som følger ansættelse af faste medarbejdere
 • Forvandler du faste omkostninger til variable

Næste gang du finder en person, du ønsker at tilknytte til din virksomhed, men som du ikke vil eller må ansætte, tilbyder vi gerne vores hjælp.

Aftalen går i korthed ud på, at du tilknytter freelanceren på vikarbasis ved at indgå en aftale med Stein-Beck – samtidig med at vi indgår en vikaraftale med freelanceren og dermed påtager os alle arbejdsgiverforpligtelser overfor denne.

 

For freelancere

Vær freelancer og lønmodtager på samme tid – fx når du har skaffet en kunde, men gerne vil beholde din status som lønmodtager. Lønmodtagerstatus kan være en fordel bl.a. i forbindelse med supplerende dagpenge, og fordi du så kan tælle din arbejdstid med for at opfylde a-kassens krav om arbejdstimer.

Når du løser dine freelanceopgaver via Stein-Beck – varetager vi det juridiske og det økonomiske ansvar og du opretholder alle dine fordele som lønmodtager.

Som freelancer aftaler du selv prisen med din kunde, men lader Stein-Beck skrive kontrakterne, betale løn, feriepenge og sociale udgifter samt udskrive faktura. Inden du indgår din første freelanceaftale får du hjælp til at sætte dig ind i pris- og omkostningsniveauet.