Rekruttering

Vælg den rette medarbejder 1. gang!

Det koster typisk 3 til 12 månedslønninger inden en ny medarbejder er velkørende.

For at undgå den klassiske rekrutteringsfejl – at hyre på de faglige og fyre på de personlige kvalifikationer – lægger vi stor vægt på at vurdere sidstnævnte. Vi ser på stillingen og virksomhedens kultur, herunder ledelse og medarbejdere, og vurderer hvilke personlige kompetencer, der er størst behov for. Via interviews og personprofiltest vurderer vi hvilke kandidater, der vil være et godt match til virksomheden.

Vores opgave er ikke kun at finde den rigtige kandidat til virksomheden. Hvis matchet skal være optimalt, er det også vigtigt, at virksomheden er den rette til kandidaten – derfor vurderer vi også kandidatens professionelle og personlige mål og ønsker, set i forhold til hvad jobbet kan tilbyde.

Vi har erfaring med rekruttering lige fra administrative jobs, tekniske stillinger, mellemledere til direktører. Branchemæssigt dækker vi bredt, fx kommuner, håndværksvirksomheder, højteknologiske virksomheder, skoler og NGO’er.

[learn_more caption=”Rekrutteringsprocessen”]Som udgangspunkt består vores rekrutteringsproces af:

 • Analyse af virksomhed og stilling
 • Udarbejdelse og indrykning af stillingsannonce
 • Modtagelse af ansøgninger, udvælgelse og interviews
 • Tests og tjek af referencer
 • Udarbejdelse af konklusion …

… den afsluttende konklusion indeholder:

 • En vurdering af de forskellige spidskandidaters evner og adfærd ift. det kunden søger
 • Opmærksomhedsområder som man ledelsesmæssigt skal have fokus på
 • En anbefaling om hvilke rammer og ledelse, som motiverer den enkelte kandidat til at yde sit bedste.

Hvis kunden selv ønsker at varetage nogle af faserne i rekrutteringsprocessen, påtager vi os gerne udvalgte dele af opgaven, fx personprofiltest af spidskandidaterne.

En rekrutteringsproces er virksomhedens ansigt udadtil, også når man bruger et rekrutteringsbureau. Derfor behandler vi kandidaterne, som du selv ville ønske at blive behandlet, hvis det var dig, der søgte et job. Den rekrutteringsproces vi gennemfører, har som regel en positiv afsmittende virkning på HR generelt i virksomheden.[/learn_more][learn_more caption=”Testværktøjer”] Vi arbejder med person– og adfærdstest samt færdighedstest. Sommetider udarbejder vi også en praktisk opgave/simulering ifm. rekrutteringen.
Ved en rekrutteringsopgave, bruger vi personprofiltesten som et værktøj til at få et godt indblik i den enkelte persons evner og adfærd. Resultatet af testen indgår sammen med testtilbagemelding og interview i den samlede konklusion for hver spidskandidat.
Vi anvender også test ifm.:

 • Lederudvikling
 • Karriereudvikling eller genplacering/outplacement
 • Teambuilding

Når vi arbejder med personprofiltest som et internt udviklingsværktøj, er testprofilen et fortroligt dokument mellem den testede person og vores konsulent. Vi giver altid både en grundig mundtlig tilbagemelding samt udleverer en printet rapport til den pågældende person.

.

Hvad kan du forvente, hvis du bruger Stein-Beck som din partner på rekruttering ….
…. et omhyggeligt, fleksibelt samarbejde – og en meget høj hitrate!

Omhyggelig
Vi sætter en ære i, at vores ydelser er af den højeste kvalitet. Vi vil hellere bruge mere tid på en opgave end at risikere, at arbejdet ikke bliver så godt udført som overhoved muligt.

Fleksibel
Vi påtager os ligeså gerne dele af en rekrutteringsproces som hele processen. Vores mål er ikke at sælge dig så stor en ydelse som muligt, men netop den ydelse som bedst kan betale sig for dig. Fx anbefaler vi mange virksomheder, at de kun bruger os som sparringspartner på processen undervejs samt til den afsluttende personprofiltest af spidskandidaterne. På denne måde undgår kunden at betale for ydelser, som man selv kan udføre og nøjes med at udnytte vores kompetencer på de mere specialiserede og kritiske områder. Selv om vi på denne måde sælger mindre pr opgave, er vi ikke i tvivl om, at det er en god løsning for begge parter: Kunden slipper med en mindre økonomisk investering, og vi fastholder vores status som kundernes foretrukne rekrutteringspartner.

Hitrate – 98%Vi stræber efter at hjælpe vores kunder til at vælge den rette medarbejder 1. gang!

Vi følger løbende op på alle vores rekrutteringsopgaver og er stolte over kundernes høje tilfredshedsgrad og den meget høje hitrate, som er 98%. Hitraten udtrykker andelen af valgte kandidater, som stadig sidder i stillingen et halvt år efter ansættelsesforholdets start.

Skriv et svar