Rekruttering

Vælg den rette medarbejder første gang!

Beregninger viser, at det typisk koster 3 til 12 månedslønninger før en ny medarbejder har tjent
sin egen løn ind. Derfor kan vigtigheden af at vælge den rette medarbejder første gang ikke
undervurderes.
For at undgå den klassiske rekrutteringsfejl – at hyre på de faglige- og fyre på de personlige
kvalifikationer – lægger vi stor vægt på at vurdere sidstnævnte.

Udvælgelsen
Vi har meget held med at udvælge medarbejdere og ledere, der såvel fagligt som personligt lever
op til forventningerne. Rekrutteringsprocessen omfatter:

Analyse af organisation/afdeling for at sikre, at vi har kendskab til evt. specielle udfordringer

  • Udformning og indrykning af annonce
  • Screening, udvælgelse og interviews
  • Personprofilanalyse
  • Evt. simulering – en opgave, som spidskandidaterne løser for at afdække udvalgte evner
  • Konklusion for hver spidskandidat, som bl.a. fremhæver opmærksomhedspunkterne.
  • Konklusionen er desuden et værktøj til at lede den pågældende person.
  • Alle medfølgende administrative opgaver såsom bekræftelse, aftaler og afslag

Vi arbejder ofte med udvalgte dele af rekrutteringsforløbet – fx til den sidste fase: Interview og
personlighedstest af spidskandidaterne, hvor vi supplerer med et nuanceret beslutningsgrundlag
til det afgørende valg. På denne måde opnår kunden en opkvalificering af rekrutteringsprocessen –
med en begrænset økonomisk investering.

Testværktøjer
Ved en rekruttering indgår resultatet og vurderingen af personprofiltesten i den samlede rapport
for hver spidskandidat.
Vi giver altid en personlig tilbagemelding og en rapport til den testede person.
Vi bruger også persontests til udvikling af personer og teams. Herudover arbejder vi med
færdighedstest indenfor det numeriske, verbale, diagrammatiske, abstrakte og fejlkontrol.

Vores profil
Vores spidskompetence er mennesker – og vores kendetegn er grundighed i en systemisk kontekst.
En rekrutteringsproces er virksomhedens ansigt udadtil, også når man bruger en eksternt bureau.
Derfor behandler vi kandidaterne, som du selv ville ønske at blive behandlet, hvis det var dig, der
søgte et job.
Vores opgave er ikke kun at finde den rette kandidat til virksomheden. Hvis matchet skal være
optimalt, skal virksomheden også være den rette for kandidaten – derfor arbejder vi altid med det
dobbelte match i vores rekrutteringsproces.

01/2018