Artikler & Blogs


Revisoren og den højre hjernehalvdel – Artikel om Whole Brain i Danske Revisorer nr. 02/2015, skrevet af Aviva Steinbock

SMV efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel - Interview med Aviva Steinbock i Revision & Regnskabsvæsen,  November 2014, skrevet af Ulla Brandt og Anni H. Haraszouk

Rekruttering - Aviva blogger på IVÆKST

Teamets intelligenser – Aviva blogger på IVÆKST

Teamperformance - Aviva blogger på IVÆKST